İnsan Kaynakları Politikası

Karakaş Atlantis A.Ş bünyesinde eğitim, kariyer ve en yüksek performansı elde etmek amacıyla yetkinlik öncelikli değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirmedeki ilkelerimiz doğru pozisyona doğru personel

  • Her kademedeki personel için eşit kariyer planlaması.

  • Yapılan işin niteliğine bağlı başarı değerlendirmesi.

  • Performans ve yetkinliklere bağlı adaletli ücret politikası.

  • Şirket vizyon ve misyonuna bağlı ve temsil gücü yüksek personel alımı.

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücü sermayemizi yüksek standartlarda oluşturarak müşteri odaklı çalışma politikasını ürün kalite ve servis ağındaki mükemmelliği yakalayarak sizler ile beraber bir dünya markası yaratmaktır.